Translate

Jumat, 16 November 2012

Sifat-sifat Allah
Sifat Wajib Tulisan Arab Maksud Sifat Sifat Mustahil Tulisan Arab Maksud
Wujud
ﻭﺟﻮﺩ
Ada Nafsiah Adam
ﻋﺪﻡ
Tiada
Qidam
ﻗﺪﻡ
Sedia Ada Salbiah Haduth
ﺣﺪﻭﺙ
Baharu
Baqa
ﺑﻘﺎﺀ
Kekal Salbiah Fana
ﻓﻨﺎﺀ
Akan binasa
Mukhalafatuhu lilhawadith
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﺤﻮﺍﺩﺙ
Menyalahi atau berlainan bagi-Nya dengan suatu yang baru Salbiah Mumathalatuhu lilhawadith
ﻣﻤﺎﺛﻠﺘﻪ ﻟﻠﺤﻮﺍﺩﺙ
Menyamai atau bersamaan bagi-Nya dengan suatu yang baru
Qiamuhu binafsih
ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ
Berdiri-Nya dengan sendiri Salbiah Qiamuhu bighairih
ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻐﻴﺮﻩ
Berdiri-Nya dengan yang lain
Wahdaniat
ﻭﺣﺪﺍﻧﻴﺔ
Tunggal Salbiah Ta'addud
ﺗﻌﺪﺩ
Berbilang-bilang
Qudrat
ﻗﺪﺭﺓ
Berkuasa Ma'ani Ajzun
ﻋﺟﺰ
Lemah
Iradat
ﺇﺭﺍﺩﺓ
Berkehendak menentukan Ma'ani Karahah
ﻛﺮﺍﻫﻪ
Benci iaitu tidak menentukan
Ilmu
ﻋﻠﻢ
Mengetahui Ma'ani Jahlun
ﺟﻬﻞ
Bodoh
Hayat
ﺣﻴﺎﺓ
Hidup Ma'ani Al-Maut
ﺍﻟﻤﻮﺕ
Mati
Sama'
ﺳﻤﻊ
Mendengar Ma'ani As-Summu
ﺍﻟﺻﻢ
Pekak
Basar
ﺑﺼﺮ
Melihat Ma'ani Al-Umyu
ﺍﻟﻌﻤﻲ
Buta
Kalam
ﻛﻼ ﻡ
Berkata-kata Ma'ani Al-Bukmu
ﺍﻟﺑﻜﻢ
Bisu
Kaunuhu qaadiran
ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ
Keadaan-Nya yang berkuasa Ma'nawiyah Kaunuhu ajizan
ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﺟﺰﺍ
Keadaan-Nya yang lemah
Kaunuhu muriidan
ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺮﻳﺪﺍ
Keadaan-Nya yang berkehendak menentukan Ma'nawiyah Kaunuhu kaarihan
ﻛﻮﻧﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎ
Keadaan-Nya yang benci iaitu tidak menentukan
Kaunuhu 'aliman
ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ
Keadaan-Nya yang mengetahui Ma'nawiyah Kaunuhu jahilan
ﻛﻮﻧﻪ ﺟﺎﻫﻼ
Keadaan-Nya yang bodoh
Kaunuhu hayyan
ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻴﺎ
Keadaan-Nya yang hidup Ma'nawiyah Kaunuhu mayitan
ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﺎ
Keadaan-Nya yang mati
Kaunuhu sami'an
ﻛﻮﻧﻪ ﺳﻤﻴﻌﺎ
Keadaan-Nya yang mendengar Ma'nawiyah Kaunuhu asamma
ﻛﻮﻧﻪ ﺃﺻﻢ
Keadaan-Nya yang pekak
Kaunuhu basiiran
ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺼﻴﺭﺍ
Keadaan-Nya yang melihat Ma'nawiyah Kaunuhu a'maa
ﻛﻮﻧﻪ ﺃﻋﻤﻰ
Keadaan-Nya yang buta
Kaunuhu mutakalliman
ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺘﻜﻠﻤﺎ
Keadaan-Nya yang berkata-kata Ma'nawiyah Kaunuhu abkam
ﻛﻮﻧﻪ ﺃﺑﻜﻢ
Keadaan-Nya yang kelu

Senin, 12 November 2012

Daftar Nama Kimia serta rumus kimianya


A
B B
Ammonia Amonia NH3 NH3
Carbon dioxide Karbon dioksida CO2 CO2
Carbon monoxide Karbon monoksida CO CO
Chlorine Klorin Cl2 Cl2
Hydrogen chloride Hidrogen klorida HCl HCl
Hydrogen Hidrogen H2 H2
Hydrogen sulfide Hidrogen sulfida H2S H2S
Methane Metana CH4 CH4
Nitrogen Nitrogen N2 N2
Nitrogen (II) oxide Nitrogen (II) oksida NO NO
Oxygen Oksigen O2 O2
Sulfur dioxide Belerang dioksida SO2 SO2
Aluminun oxide Aluminun oksida Al2O3 Al2O3
Barium Sulfate Barium Sulfat BaSO4 BaSO4
Calcium hydroxide Kalsium hidroksida Ca(OH)2 Ca (OH) 2
Copper (II) sulfate Tembaga (II) sulfat CuSO4 CuSO4
Ethane Etana C2H6 C2H6
Ethene (ethylene) Etena (etilena) C2H4 C2H4
Ethyne (acetylene) Etuna (asetilena) C2H2 C2H2
Hydrogen fluoride Hidrogen fluoride HF HF
Hydrogen iodide Hidrogen iodida HI HI
Iodine chloride Yodium klorida ICl ICL
Lead (II) oxide Lead (II) oksida PbO PbO
Magnesium oxide Magnesium oksida MgO MgO
Nitrogen (II) oxide Nitrogen (II) oksida NO NO
Nitrogen (IV) oxide Nitrogen (IV) oksida NO2 NO2
Potassium chloride Kalium klorida KCl KCl
Sodium chloride Natrium klorida NaCl NaCl
Sulfur dioxide Belerang dioksida SO2 SO2
Water Air H2O H2O
Aluminum Bromide Aluminium Bromida AlBr3 AlBr3
Aluminum Carbonate Aluminium Karbonat Al2(CO3)3 Al2 (CO3) 3
Aluminum Chloride Aluminium Klorida AlCl3 AlCl3
Aluminum Chromate Aluminium Kromat Al2(CrO4)3 Al2 (CrO4) 3
Aluminum Hydroxide Aluminium Hidroksida Al(OH)3 Al (OH) 3
Aluminum Iodide Aluminium iodida AlI3 AlI3
Aluminum Nitrate Aluminium Nitrat Al(NO3)3 Al (NO3) 3
Aluminum Phosphate Aluminium Fosfat AlPO4 AlPO4
Aluminum Sulfate Aluminium Sulfat Al2(SO4)3 Al2 (SO4) 3
Aluminum Sulfide Aluminium Sulfida Al2S3 Al2S3
Ammonium Acetate Amonium Asetat NH4C2H3O2 NH4C2H3O2
Ammonium Bromide Amonium Bromida NH4Br NH4Br
Ammonium Carbonate Amonium Karbonat (NH4)2CO3 (NH4) 2CO3
Ammonium Chloride Amonium Klorida NH4Cl NH4Cl
Ammonium Chromate Amonium Kromat (NH4)2CrO4 (NH4) 2CrO4
Ammonium Hydroxide Amonium Hidroksida NH4OH NH4OH
Ammonium Iodide Amonium iodida NH4I NH4I
Ammonium Nitrate Amonium Nitrat NH4NO3 NH4NO3
Ammonium Phosphate Amonium Fosfat (NH4)3PO4 (NH4) 3PO4
Ammonium Sulfate Amonium Sulfat (NH4)2SO4 (NH4) 2SO4
Ammonium Sulfide Amonium Sulfida (NH4)2S (NH4) 2S
Barium Acetate Barium Asetat Ba(C2H3O2)2 Ba (C2H3O2) 2
Barium Bromide Barium Bromida BaBr2 BaBr2
Barium Carbonate Barium Karbonat BaCO3 BaCO3
Barium Chloride Barium Klorida BaCl2 BaCl2
Barium Chromate Barium Kromat BaCrO4 BaCrO4
Barium Hydroxide Barium Hidroksida Ba(OH)2 Ba (OH) 2
Barium Iodide Barium iodida BaI2 BaI2
Barium Nitrate Barium Nitrat Ba(NO3)2 Ba (NO3) 2
Barium Phosphate Barium Fosfat Ba3(PO4)2 Ba3 (PO4) 2
Barium Sulfate Barium Sulfat BaSO4 BaSO4
Barium Sulfide Barium Sulfida BaS Bas
Calcium Acetate Kalsium Asetat Ca(C2H3O2)2 Ca (C2H3O2) 2
Calcium Bromide Kalsium Bromida CaBr2 CaBr2
Calcium Carbonate Kalsium Karbonat CaCO3 CaCO3
Calcium Chloride Kalsium Klorida CaCl2 CaCl2
Calcium Chromate Kalsium Kromat CaCrO4 CaCrO4
Calcium Hydroxide Kalsium Hidroksida Ca(OH)2 Ca (OH) 2
Calcium Iodide Kalsium iodida CaI2 CaI2
Calcium Nitrate Kalsium Nitrat Ca(NO3)2 Ca (NO3) 2
Calcium Phosphate Kalsium Fosfat Ca3(PO4)2 Ca3 (PO4) 2
Calcium Sulfate Kalsium Sulfat CaSO4 CaSO4
Calcium Sulfide Kalsium Sulfida CaS Cas
Copper (II) Acetate Tembaga (II) Asetat Cu(C2H3O2)2 Cu (C2H3O2) 2
Copper (II) Bromide Tembaga (II) Bromida CuBr2 CuBr2
Copper (II) Carbonate Tembaga (II) Karbonat CuCO3 CuCO3
Copper (II) Chloride Tembaga (II) Klorida CuCl2 CuCl2
Copper (II) Chromate Tembaga (II) Kromat CuCrO4 CuCrO4
Copper (II) Hydroxide Tembaga (II) Hidroksida Cu(OH)2 Cu (OH) 2
Copper (II) Iodide Tembaga (II) iodida CuI2 CuI2
Copper (II) Nitrate Tembaga (II) Nitrat Cu(NO3)2 Cu (NO3) 2
Copper (II) Phosphate Tembaga (II) Fosfat Cu3(PO4)2 Cu3 (PO4) 2
Copper (II) Sulfate Tembaga (II) Sulfat CuSO4 CuSO4
Copper (II) Sulfide Tembaga (II) Sulfida CuS Cus
Iron (II) Acetate Besi (II) Asetat Fe(C2H3O2)2 Fe (C2H3O2) 2
Iron (II) Bromide Besi (II) Bromida FeBr2 FeBr2
Iron (II) Carbonate Besi (II) Karbonat FeCO3 FeCO3
Iron (II) Chloride Besi (II) Klorida FeCl2 FeCl2
Iron (II) Chromate Besi (II) Kromat FeCrO4 FeCrO4
Iron (II) Hydroxide Besi (II) Hidroksida Fe(OH)2 Fe (OH) 2
Iron (II) Iodide Besi (II) iodida FeI2 FeI2
Iron (II) NItrate Besi (II) Nitrat Fe(NO3)2 Fe (NO3) 2
Iron (II) Phosphate Besi (II) Fosfat Fe3(PO4)2 Fe3 (PO4) 2
Iron (II) Sulfate Besi (II) Sulfat FeSO4 FeSO4
Iron (II) Sulfide Besi (II) Sulfida FeS FeS
Iron (III) Acetate Besi (III) Asetat Fe(C2H3O2)3 Fe (C2H3O2) 3
Iron (III) Bromide Besi (III) Bromida FeBr3 FeBr3
Iron (III) Carbonate Besi (III) Karbonat Fe2(CO3)3 Fe2 (CO3) 3
Iron (III) Chloride Besi (III) Klorida FeCl3 FeCl3
Iron (III) Chromate Besi (III) Kromat Fe2(CrO4)3 Fe2 (CrO4) 3
Iron (III) Hydroxide Besi (III) Hidroksida Fe(OH)3 Fe (OH) 3
Iron (III) Iodide Besi (III) iodida FeI3 FeI3
Iron (III) Nitate Besi (III) Nitate Fe(NO3)3 Fe (NO3) 3
Iron (III) Phosphate Besi (III) Fosfat FePO4 FePO4
Iron (III) Sulfate Besi (III) Sulfat Fe2(SO4)3 Fe2 (SO4) 3
Iron (III) Sulfide Besi (III) Sulfida Fe2S3 Fe2S3
Magnesium Acetate Magnesium Asetat Mg(C2H3O2)2 Mg (C2H3O2) 2
Magnesium Bromide Magnesium Bromida MgBr2 MgBr2
Magnesium Carbonate Magnesium Karbonat MgCO3 MgCO3
Magnesium Chloride Magnesium Klorida MgCl2 MgCl2
Magnesium Chromate Magnesium Kromat MgCrO4 MgCrO4
Magnesium Hydroxide Magnesium Hidroksida Mg(OH)2 Mg (OH) 2
Magnesium Iodide Magnesium iodida MgI2 MgI2
Magnesium Nitrate Nitrat Magnesium Mg(NO3)2 Mg (NO3) 2
Magnesium Phosphate Magnesium Fosfat Mg3(PO4)2 Mg3 (PO4) 2
Magnesium Sulfate Magnesium Sulfat MgSO4 MgSO4
Magnesium Sulfide Magnesium Sulfida MgS MGS
Mercury (I) Acetate Mercury (I) Asetat HgC2H3O2 HgC2H3O2
Mercury (I) Bromide Mercury (I) Bromida HgBr HgBr
Mercury (I) Carbonate Mercury (I) Karbonat Hg2CO3 Hg2CO3
Merucry (I) Chloride Merucry (I) Klorida HgCl HgCl
Mercury (I) Chromate Mercury (I) Kromat Hg2CrO4 Hg2CrO4
Merucry (I) Hydroxide Merucry (I) Hidroksida HgOH HgOH
Mercury (I) Iodide Mercury (I) iodida HgI HGI
Mercury (I) Nitrate Mercury (I) Nitrat HgNO3 HgNO3
Mercury (I) Phosphate Mercury (I) Fosfat Hg3PO4 Hg3PO4
Mercury (I) Sulfate Mercury (I) Sulfat Hg2SO4 Hg2SO4
Mercury (I) Sulfide Mercury (I) Sulfida Hg2S Hg2S
Merucry (II) Acetate Merucry (II) Asetat Hg(C2H3O2)2 Hg (C2H3O2) 2
Mercury (II) Bromide Mercury (II) Bromida HgBr2 HgBr2
Mercury (II) Carbonate Mercury (II) Karbonat HgCO3 HgCO3
Merucry (II) Chloride Merucry (II) Klorida HgCl2 HgCl2
Mercury (II) Chromate Mercury (II) Kromat HgCrO4 HgCrO4
Mercury (II) Hydroxide Mercury (II) Hidroksida Hg(OH)2 Hg (OH) 2
Mercury (II) Iodide Mercury (II) iodida HgI2 HgI2
Mercury (II) Nitrate Mercury (II) Nitrat Hg(NO3)2 Hg (NO3) 2
Mercury (II) Phosphate Mercury (II) Fosfat Hg3(PO4)2 Hg3 (PO4) 2
Merucry (II) Sulfate Merucry (II) Sulfat HgSO4 HgSO4
Mercury (II) Sulfide Mercury (II) Sulfida HgS HgS
Potassium Acetate Kalium Asetat KC2H3O2 KC2H3O2
Potassium Bromide Kalium Bromida KBr KBr
Potassium Carbonate Kalium Karbonat K2CO3 K2CO3
Potassium Chloride Kalium Klorida KCl KCl
Potassium Chromate Kalium Kromat K2CrO4 K2CrO4
Potassium Hydroxide Kalium Hidroksida KOH KOH
Potassium Iodide Kalium iodida KI KI
Potassium Nitrate Kalium Nitrat KNO3 KNO3
Potassium Phosphate Kalium Fosfat K3PO4 K3PO4
Potassium Sulfate Kalium sulfat K2SO4 K2SO4
Potassium Sulfide Kalium Sulfida K2S K2S
Silver Acetate Silver Asetat AgC2H3O2 AgC2H3O2
Silver Bromide Perak Bromida AgBr AgBr
Silver Carbonate Silver Karbonat Ag2CO3 Ag2CO3
Silver Chloride Perak Klorida AgCl AgCl
Silver Chromate Perak Kromat Ag2CrO4 Ag2CrO4
Silver Hydroxide Silver Hidroksida AgOH AgOH
Silver Iodide Perak iodida AgI AgI
Silver Nitrate Silver Nitrat AgNO3 AgNO3
Silver Phosphate Silver Fosfat Ag3PO4 Ag3PO4
Silver Sulfate Silver Sulfat Ag2SO4 Ag2SO4
Silver Sulfide Silver Sulfida Ag2S Ag2S
Sodium Acetate Natrium Asetat NaC2H3O2 NaC2H3O2
Sodium Bromide Natrium Bromida NaBr NaBr
Sodium Carbonate Sodium Carbonate Na2CO3 Na2CO3
Sodium Chloride Natrium Klorida NaCl NaCl
Sodium Chromate Natrium Kromat Na2CrO4 Na2CrO4
Sodium Hydroxide Sodium Hidroksida NaOH NaOH
Sodium Iodide Natrium iodida NaI NaI
Sodium Nitrate Sodium Nitrat NaNO3 NaNO3
Sodium Phosphate Natrium Fosfat Na3PO4 Na3PO4
Sodium Sulfate Sodium Sulfat Na2SO4 Na2SO4
Sodium Sulfide Natrium Sulfida Na2S Na2S
Zinc Acetate Seng Asetat Zn(C2H3O2)2 Zn (C2H3O2) 2
Zinc Bromide Seng Bromida ZnBr2 ZnBr2
Zinc Carbonate Zinc Karbonat ZnCO3 ZnCO3
Zinc Chloride Seng Klorida ZnCl2 ZnCl2
Zinc Chromate Seng Kromat ZnCrO4 ZnCrO4
Zinc Hydroxide Seng Hidroksida Zn(OH)2 Zn (OH) 2
Zinc Iodide Seng iodida ZnI2 ZnI2
Zinc Nitrate Nitrat Seng Zn(NO3)2 Zn (NO3) 2
Zinc Phosphate Seng Fosfat Zn2(PO4)2 Zn2 (PO4) 2
Zinc Sulfate Seng Sulfat ZnSO4 ZnSO4
Zince Sulfide Zince Sulfida ZnS ZnS
Lead (II) Acetate Lead (II) Asetat Pb(C2H3O2)2 Pb (C2H3O2) 2
Lead (II) Bromide Lead (II) Bromida PbBr2 PbBr2
Lead (II) Carbonate Lead (II) Karbonat PbCO3 PbCO3
Lead (II) Chloride Lead (II) Klorida PbCl2 PbCl2
Lead (II) Chromate Lead (II) Kromat PbCrO4 PbCrO4
Lead (II) Hydroxide Lead (II) Hidroksida Pb(OH)2 Pb (OH) 2
Lead (II) Iodide Lead (II) iodida PbI2 PbI2
Lead (II) Nitrate Lead (II) Nitrat Pb(NO3)2 Pb (NO3) 2
Lead (II) Phosphate Lead (II) Fosfat Pb3(PO4)2 Pb3 (PO4) 2
Lead (II) Sulfate Lead (II) Sulfat PbSO4 PbSO4
Lead (II) Sulfide Lead (II) Sulfida PbS PbS
Lead (IV) Acetate Timbal (IV) Asetat Pb(C2H3O2)4 Pb (C2H3O2) 4
Lead (IV) Bromide Timbal (IV) Bromida PbBr4 PbBr4
Lead (IV) Chromate Timbal (IV) Kromat Pb(CO3)2 Pb (CO3) 2
Lead (IV) Hydroxide Timbal (IV) Hidroksida Pb(OH)4 Pb (OH) 4
Lead (IV) Iodide Timbal (IV) iodida PbI4 PbI4
Lead (IV) Nitrate Timbal (IV) Nitrat Pb(NO3)4 Pb (NO3) 4
Lead (IV) Phosphate Timbal (IV) Fosfat Pb3(PO4)4 Pb3 (PO4) 4
Lead (IV) Sulfate Timbal (IV) sulfat Pb(SO4)2 Pb (SO4) 2
Lead (IV) Sulfide Timbal (IV) Sulfida PbS2 PbS2
Aluminum Acetate Aluminium Asetat Al(C2H3O2)3 Al (C2H3O2) 3
 
 
Semoga bermanfaat =D

Minggu, 04 November 2012

KANGEN PMR
Dulu waktu saya smp, saya mengikuti eskul PMR (Palang Merah Remaja). PMR di smp ku dulu, itu istimewa sekali menurutku. bukan hanya di ajarkan tentang ke palang merahan tetapi kita di sini juga di ajarkan kedisiplinan dan ilmu agama.
Kebersamaannya ada banget,  betah banget deh pokoknya.
Yang di atas ini adalah foto angkatanku. Ada arti, mae, reni, nina, tia, aku, nuri, yunia, syahidah, syifa, idan, maulia, neni, kevin, utami, evita, nurhayati, ilyas, dan satria. ketika itu kami sedang di curug panganten (kalau ngga salah, hehe)
Dari sekolah ke sini kita naik ancot, tapi pas pulangnya kita menjelajah, jalan kaki .. wohoooo seru bangett ..
paling seru pas di curugnya, di ujung nya ada air terjun, kita ke sana waahh seru banget dehhh .. sebellum acaranya d akhiri, ada pembagian hadiah, hadianya di kocok, di tangan pelatih ada nama nama anggota PMR. Tapi sayang aku ngga dapettt :( huhuhuww ,, eh tapi ngga papa aku mendapatkan kesenangan yang cukup puas =)) hehe

Beralih cerita...
mmm tradisi bukan, turunan bukan, entah apa namanya. ketika kelas 7, pasti anggotanya banyak banget nyampe ratusan ada, tapi pas udh kelas 9 nya, sisa cuman segini lagi, tapi tak apeuu.. kita makin sini walaupun anggotanya berkurang tapi makin kompak =))

SEMOGA SUKSES UNTUK ANGGOTA ANGGOTA PMR DAN SEMUA YANG BERSANGKUTAN .. 
DAN SEMOGA SUKSES JUGA BUAT ORGANISASI PMR DI SELURUH INDONESIA

Hasil photography saya. Sederhana di matamu, Istimewa di mataku ^^ hehe ..
Masih banyak kekurangan, kalau ada yg mau kasih masukan boleh, di tunggu banget =))

kalau ngga salah ini model foto nya shadow photography, tapi ngga tau, aku lupa. pernah d kasih tau sama kaka eskul photography d sekolaku, tapi aku lupa .. xooxoxoo ..

Sabtu, 03 November 2012

Foto kelas bersama x4 ..
Mereka adalah teman pertamaku di sma, maksudnya teman pertama yang sekelas, hehe .. Teman kelas ku bukan hanya seginian, ini masih sebagian. karena waktu itu kita berangkatnya mendadak, so pada ngga ikut semua jadinyaaa .. hehe ..
Perginya pas pulang sekolah, mmm pulang sekolahnya pada hari itu jam 2 an..tapii kita ngaret berangkat ke studionya malah jadi jam 3 an.. ngaret 1 jam, mmmm asalnya sih ngga jadi karena udh kesorean, tapi dan akhirnya jadi juga. hehe .. soooo kita cauwww tuh dari skullaa menuju studio .. dan akhiryaa .. jeng jengg inilah salah satu hasil fotonya. Chibi Chibi getoooo .. heheh ..

Mereka semua baik baik orangnya, asik di ajak ngobrol dan pokonya seru deh sekelas dengan mereka. otak nya (y) semua, so kita di sini bersaing secara sehat =))